Cursuri acreditate CPR

Conferinta Internationala despre bullying

Conferința Internațională Interdisciplinară – Bullying-ul, Abordare Terapeutică este organizata de catre Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Conferinta are ca scop diseminarea diverselor tipuri de abordare terapeutică a bullying-ului din perspective multiple : în educație, în relațiile de cuplu, în relațiile părinte-copil, la locul de muncă, în diverse instituții și servicii.
Obiectivul final al conferinței este de a oferi participanților exemple de metode și strategii de lucru în rezolvarea diverselor situații de bullying, astfel încât incidența cazurilor să se reducă sau, cel puțin, câți mai mulți specialiști să identifice corect situațiile de bullying și să știe cum să intervină.

Conferința se adresează:
• psihologilor cu drept de liberă practică, în specialitățile: psihoterapie și consiliere psihologică, psihologie clinică, psihologie educațională, consiliere psihologică, psihopedagogie specială
• practicienilor din domeniile psihologie organizațională, resurse umane, asistență socială
• consilierilor școlari, logopezilor și cadrelor didactice
• studenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul psihologiei
• părinților
• reprezentanților asociațiilor non-guvernamentale de profil.

Taxe de participare:
• psihologi cu drept de liberă practică, consilieri școlari, logopezi, cadre didactice, psihopedagogi, asistenți sociali – 500 RON
• doctoranzi – 300 RON
• studenți și masteranzi – 250 RON
• reprezentanți ai asociațiilor – 300 RON
Participanții vor primi mape cu materialele conferinței, ecusoane și diplome de participare, în care va fi specificat un număr de 20 credite de formare continuă, 10 credite în specialitatea psihologie clinică și psihoterapie și 10 credite în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.

Program (în curs de actualizare)

VINERI, 17 MAI 2019
14.00 – 14.30 – Primirea și înregistrarea participanților
14.30 – 16.30 – Deschiderea conferinței. Keynote speakeri:
– Cuvânt de deschidere – prof. univ. dr. Eugen Avram, Directorul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
– Bullyingul în mediul educațional – un fenomen multidimensional – conf. univ. dr. Florinda Golu, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
– Bullying: asimetria puterii. Rațiuni economice de la internațional la personal – lect. asoc. Mircea Pauca, Academia de Studii Economice din București
– Sexual bullying: studiu de caz din liceele bucureștene – lect. univ. dr. Ruxandra Foloştină, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
16.30 – 17.00 – Pauză de cafea
17.00 – 19.00 – Prezentări în plen:
– Școala ca factor generator de bullying – conf.univ.dr. Marcel Căpraru, Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, președintele Asociației Alternative Pedagogice
– Bullyingul ca formă de delincvență juvenilă în mediul școlar – un model de intervenție în 6 licee din București – formator Mihaela Săsărman, Asociația Transcena
– Aplicații ale modelului PERMA în abordarea bullyingului – psiholog clinician Smaranda Guțu, psiholog educațional Patricia Mihalache, psiholog educațional Elisa Ion, masterand Corina Tudor

SÂMBĂTĂ, 18 MAI 2019
8.30 – 9.00 – Primirea participanților
9.00 – 12.00 – Prezentări în plen:
– Calming the “violentized” man – the theory and praxis of working with ultra violent men – prof. John Bergman, BADTh (The British Association Of Dramatherapists)
– Fenomenul bullying din perspectivă juridică și judiciară – judecător Mihai Costin Toader
– Perspectiva sistemică asupra bullyingului – lect. univ. dr. Nicu Ionel Sava, Universitatea Andrei Șaguna, Facultatea de Psihologie și Științele Comunicării, Constanța
12.00 – 12.15 – Pauză de cafea
12.15 – 14.15 – Prezentări în plen:
– Victim, Perpetrator, Witness, Whistleblower: Using Story to Explore the Bullying Spectrum – prof. Sharon Jacksties și prof. Jem Dick, BADTh (The British Association Of Dramatherapists)
14.15 – 15.00 – Pauză de masă
15.00 – 18.00 – Workshopuri (1 – 6)
W1 – Strategii de soluționare a cyberbullyingului
W2 – Tipare de despărțire în cuplu și vulnerabilități personale W3 – Agresor și victimă – fațete ale umbrei
W4 – Mitologiile despre parenting în familia româneasca și normalizarea culturii bullyingului
W5 – Activating the bystanders – combatting violent bullying in prison systems
W6 – Bullying and storrytelling

18.00 – 19.00 – Sesiune Storytelling, prof. Sharon Jacksties și prof. Jem Dick, BADTh (The British Association Of Dramatherapists)

DUMINICĂ, 19 MAI 2019
9.30 – 10.00 – Primirea participanților
10.00 – 12.00 – Prezentări în plen:
Educația artistică și arta educației. Paradigma CREARE: o contribuție la reînnoirea pedagogică – Prof. Salvo Pitruzzella, BADTh (The British Association Of Dramatherapists)
12.00 – 12.15 – Pauză de cafea
12.15 – 15.15 – Workshop-uri (7 – 12)
W7 – Tehnici experiențiale în abordarea copiilor victime ale bullying-ului
W8 – Puterea de a acționa – o abordare psihodramatică a victimelor bullying-ului.
W9 – Metode terapeutice de abordare a bullyingului în școală,
W10 – Bullyingul în organizații. Conștientizare și prevenție prin programe de wellbeing
W11 – Tehnici terapeutice de reducere a agresivității
W12 – Delete cyberbullying! O strategie de intervenție integrativă aplicată în psihoterapia adolescenților

15.15 – 16.00 – Închiderea lucrărilor conferinței și înmânarea diplomelor

Se asigură traducător pentru prelegerile invitaților.
Înscrieri și contact: officearpa@gmail.com
Înscrierile se fac la adresa de mail menționată mai sus, menționându-se numele complet al participantului. O dată cu înscrierea, se va trimite pe aceeași adresă și dovada efectuării plății (ordin de plată)
Plaţile se fac în contul Asociaţiei Române de Psihopedagogie Aplicată (CIF 33363266):
RO28INGB0000999904791916 deschis la ING Bank. Deoarece ING Bank nu deţine casierii, plăţile se pot efectua uşor prin Internet Banking sau ATM.
Data limită pentru înscrieri: 15 mai 2019